Subscribe to marketing

Hvorfor du bør abonnere på en markedsavdeling?

subscribe to marketing department

Det produktet vi selger mest er «abonner på en markedsavdeling». Les mer om hva det går ut på, og hvorfor du burde abonnere på oss fremfor å ansette.

Solaima«Innen fem år vil vi se at ledere ikke lenger ønsker å «eie» kompetanse gjennom å ansette dem. Vi vil se flere som arbeider på kontrakt for flere virksomheter.»

De sier Solaima Gouranhi  – Dansk foredragsholder, bedriftsutvikler, et av Europas største ledertalent og kjent for sine presise spådommer på utviklingen.  Å ansette er dyrt og risikabelt, og behov endres hurtig. spesielt innenfor web og markedsføring. Derfor ønsker flere nå å lage løsere avtaler med en eller flere personer, fremfor å ansette.

Det å leie timer av et lite team, slik vi er, har den fordelen at man får tilgang til bredere kompetanse enn om man har en frilanser. Vi jobber også meget godt sammen – si at vi jobber med web, så har vi en som er spesialistert på innhold, en på design, en på webutvikling, en på digital markedsføring, en på illustrasjon og animasjon – for optimalt resultat.

 

Hvordan fungerer det?

Våre abonnementsløsninger fungerer slik at man abonnerer på et visst timeantall i måneden. Det vanligste er 32 timer i måneden (8 timer i uka) eller 64 timer i måneden. I disse timene får man tilgang til all vår kompetanse.

Jeg heter Maia og fungerer som prosjektleder. Det vil si at det er jeg som lager strategien med kundene, har ukentlige oppfølgingsmøter på skype, og koordinerer arbeidet som skal gjøres med mitt team.

Jeg har tidligere jobbet med innhold på digitale flater i Visma, og de aller fleste kundene våre i dag er Visma Partnere og tredjeparter. Det er en fordel for både dem og meg at jeg kjenner dere produkter og forretningsmodell.

 

Jobber sammen med bedriftene

Det er både store og små kunder som abonnerer på en markedsavdeling. Vår minste markedsavdelings-abonnement, CloudWay AS, er en noppstartet bedrift med 3 ansatte. Den største bedriften som abonnerer er Vitari med over 100 ansatte.

Som regel fungerer det slik at vi har en eller flere kontaktpersoner i bedriften som vi jobber sammen med. Jeg har da jevnlige strategimøter med den/disse personen(e) hvor vi legger strategi, ser på hva som er gjort og hva som skal gjøres. Disse møtene er utrolig spennende. Jeg har gjerne også noen arbeidsdager ute hos bedriftene med jevne mellomrom, for å føle litt på stemningen og bedriftskulturen.

 

Samme timespris som ved å  ha ansatte

Prismessig har vi lagt oss mer på nivå med kostnadsnivået ved å ha noen ansatt, enn kostnadsnivået ved å bruke et byrå. De fleste av våre abonnementskunder har nemlig valgt denne løsningen fremfor å ansette, og dermed er «ansettelser» en større konkurrent til dette tilbudet enn andre byråer.

Gjennomsnittlig timelønn i Norge er rundt 300 kroner, i It-industrien er den 390,-. Som tommelfingerregel sier man at realkostnaden, det det koster for en bedrift å ha en person ansatt, er ca det dobbelte av den rene lønnskostnaden (arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykepenger, kontorplass, kurs, turer etc). Med det i mente har vi startet ut med en abonnementspris fra 690,- i timen – for å ligge på samme kostnadsnivå per time som en ansatt. Timesprisen varierer ut ifra antall timer i abonnementet, og prisstrukturen ser slik ut:

Abonnement

Hva jobber vi med?
Vi tar alltid et oppstartsmøte med kunden først, for å se hvordan det er hensiktsmessig å gripe oppgavene an. For mange av kundene våre har vi først fokusert på å optimere hjemmesiden, og lage gode hjemmesider som både ser bra ut, er synlige i Google og kan skape salg. Flere har vi også hjeulpet til å få et enhetlig design på alle flater.
Når dette grunnarbeidet er gjort, pleier vi å jobbe med å skape godt innhold (dette kan være tekst, animasjon osv), og spre de på ulike flater. Vi har for eksempel laget flere kreative Facebook annonser som gir kundene salg. Vi måler alltid resultater og ser til at kundene får maksimal effekt av alt arbeid som blir gjort.
Vi hjelper også kundene med løpende markedsarbeid som å sende ut nyhetsbrev, forberede til ulike events, oppdatere nettsiden med produktinformasjon, blogge og spre på sosiale medier med mer. Ulike kunder har ulike behov. Vi ser alltid på hva kunden har, hva de har som mål og kommer med anbefalinger om hva vi mener er lurt å gjøre.
Vi hjelper kunder innen en nisje med markedsføring. Vi kjenner nisjen og produktene veldig godt, og vet derfor hvordan vi kan skape resultater.

Gunstig for oss og kundene

Det er klart en slik pris gir oss lave marginer, men det gir oss noen fordeler også. Disse abonnementene gir Contenting trygghet i form av de gir oss en forutsigbar arbeidsmengde og inntekststrøm i bunnen, og de gir oss mulighet til å jobbe kontinuerlig og skape resultater som vi senere kan vise frem. Samtidig er det utrolig spennende å få lov til å bli en del av en bedrifts markedsstrategi på denne måten.

På løpende prosjekter fakturer vi 1190,- i timen. Så abonnementskundene gir oss tryggheten, og som takk får de en meget god pris.

For bedriftene er løsningen meget kostnadseffektiv. De slipper å betale mer i timen enn å ha ansatte, samtidig som de slipper risikoen, kan skalere opp og ned etter behov og får tilgang til bredere kompetanse. Og vi sender månedlige rapporter på hvordan timene er brukt, og resultatene som er skapt – noe som gir oss press på å jobbe målrettet, smart og effektivt.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *